Lecher Antenne

De Lecher antenne is een meetinstrument waarmee o.a. vitaliteit van weefsels en organen kan worden gemeten. Met dit meetinstrument kan exact worden bepaald wat de mate van gezondheid van een orgaan of weefsel is.
Het is door wetenschappers vastgesteld dat alle materie haar samenhang en bestaan te danken heeft aan een constante trilling/frequentie van energie. Daardoor kan de energie van elk weefsel, orgaan of aandoening gemeten worden met de daarbij behorende standaardfrequenties.
Deze frequenties zijn na langdurig onderzoek opgesteld door onderzoeker Walter Kunnen. Dankzij vervolgonderzoek door holistisch dierenarts, docent en onderzoeker Erik Laarakker, zijn er inmiddels al meer dan 3500 frequenties van het lichaam en pathogene belasting meetbaar. Zeer gedetailleerd onderzoek is hierdoor mogelijk.
De Lecher antenne wordt met succes gebruikt in de holistische diergeneeskunde als in de humane praktijk en woonbiologie.
Lees hier de uitgebreide beschrijving van de Lecher Antenne
Bron: Healthcare-Academy, Den Hoek

Connectie-sensor

De connectie-sensor is eveneens een meetinstrument waarmee subtiele stralingen, energetische velden en trillingsfrequenties (fysiek & emotioneel) bij het dier te registreren zijn. Men kan bijvoorbeeld heel nauwkeurig energetische verstoringen, blokkades, pijnpunten en overige therapeutische punten lokaliseren en behandelen. Daarmee is het een zeer effectieve aanvulling op holistische therapievormen. De Connectie-sensor wordt in de praktijk voornamelijk gebruikt om voeding, inzetbare middelen en supplementen bij een dier door te meten. Tevens wordt de connectie-sensor in combinatie met de Lecher antenne ingezet om diagnoses te verfijnen en gerichte keuzes te maken in de behandeling. Daarnaast is het ook mogelijk om het lichaam energetisch te behandelen.