Bach bloesem therapie

Bach-bloesem remedies zijn genoemd naar dr. Edward Bach (1886-1936), die deze natuurlijke geneeswijze in de jaren dertig van de vorige eeuw heeft ontwikkeld. Hij zag ziekten als symptomen van emotionele/ energetische storingen. In/tijdens zijn werk ontdekte hij dat bij behandeling van deze emotionele/energetische storingen de lichamelijke klachten verdwenen.

Zijn motto was “Behandel de zieke, niet de ziekte”. Met de Bach-bloesem remedies had hij een methode gevonden om emotionele storingen en conflicten in de mens en later bij dieren te behandelen.

De bloesems zijn gemaakt uit natuurlijke ingrediënten van bloemen van planten, bomen en struiken en volgens een speciale bereidingswijzen vervaardigd. Dr. Bach ontwikkelde 38 enkelvoudige remedies en één samengestelde meest bekende remedie:

“De Rescue Remedy”

Hoe werken de Bach bloesem remedies?

Elke remedie past bij een bepaald gedrag, emotie, karaktereigenschap of bij een gemoedstoestand. Bach-bloesem remedies werken in op het trillingsniveau van de verstoorde emoties, energetische storing en/of gemoedstoestand. Als een mens of dier niet lekker in zijn vel zit dan kan men spreken van een disbalans.

Zowel mens als dier vertoond dan een ander gedrag dan dat wat we van ze gewend zijn. Denk hierbij aan: angst, dwangmatig gedrag, jaloezie, moeilijk alleen zijn, nerveus gedrag, onzekerheid, faalangst, slapeloosheid, sloopgedrag, teveel gefocust op anderen, als de          “Will top lease” te ver gaat, moeite met veranderingen, verdriet ect.

Met deze gevoelens en emoties weten we lang niet altijd raad en als ze lang aanhouden, dan kunnen we lichamelijke klachten en/of ziektes ontwikkelen. Bij dieren werkt dit evenzo, als zij hun normale gedrag niet kunnen laten zien, of zich niet kunnen uiten, dan ontwikkelen ook zij lichamelijke klachten en/of ziektes.

Elk ziekte symptoom en/of emotie van welke aard dan ook heeft ons een specifieke boodschap te vertellen. Volgens dr. Bach is het belangrijk deze boodschap te onderkennen, te aanvaarden en toe te passen op onze verdere levensweg.

Ondersteuning met de Bach bloesem remedies, laten je de emotie ervaren waar je problemen door ondervindt. Daardoor leer je de emoties te accepteren en in positieve zin te benutten. Dit gebeurd niet door ze te onderdrukken, maar juist de positieve eigenschappen van de bloesems zorgen voor versterking hierin.

Deze veranderde emoties/gedragsuitingen kunnen uitstekend met Bach-bloesem remedies ondersteunt worden. Het resultaat is vaak verbluffend: je ziet het dier of de persoon terug in balans komen.

De Bach-bloesems remedies kunnen dan ook zonder enig probleem naast reguliere (allopatische) of homeopathische medicatie gegeven worden.

De 38 Bach-bloesem remedies zijn ondergebracht in 7 groepen:

  1. Angst
  2. Onzekerheid
  3. Onvoldoende interesse in het hier en nu
  4. Eenzaamheid
  5. Overgevoeligheid voor invloeden en ideeën
  6. Moedeloosheid of wanhoop
  7. Over bezorgdheid om het welzijn van anderen