Wat kun je verwachten

We beginnen het consult met een uitvoerig anamnese gesprek. Hierbij worden alle elementen doorgenomen die mogelijk een rol spelen bij het ontstaan van de problemen. Dit wordt gevolgd door een fysiek en/of energetisch onderzoek. Vervolgens wordt je dier getest, waaruit een behandelplan naar voren komt.
Bij het ontstaan van het behandelplan maak ik samen met je dier een keuze uit de diverse natuurlijke behandelmethodes. Waardoor het behandelplan op je dier persoonlijk wordt afgestemd. Tot slot wordt het behandelplan met u door gesproken. Daarbij moet u rekening houden dat we bij de eerste afspraak 1 tot 1½ uur bezig zijn.

Tijdens het consult komen de volgende onderwerpen aan bod

• Geschiedenis en levensloop van je dier
• Huidige klacht/probleem, hoelang speelt dit al?
• Ben je voor de huidige klacht al bij een dierenarts geweest?
Is er een diagnose?
• Wat is er al aan de klacht gedaan? Wat voor effect had dat?
• Ziektegeschiedenis: denk daarbij aan: eerdere behandelingen bij de dierenarts, ziektes en medicatie, ook die geen direct verband hebben met de huidig klacht
• Hoe is het karakter en het gedrag van je dier?
Zijn hier veranderingen in te zien?
• Welke voeding, eet- en drinkgewoontes heeft je dier?
Zijn hierin veranderingen geweest? Had dit invloed op de klacht?
• Wat zijn de leefomstandigheden en welke verzorging krijgt je dier?

Zoals je merkt wordt er veel aan je gevraagd. Hoe meer informatie, hoe beter er bepaald kan worden wat er nodig is. Hoe beter de behandeling op je dier kan worden afgestemd.

Waar vindt het consult plaats

Het consult zal bij u thuis plaats vinden. In de eigen omgeving van je dier, daar waar je dier zijn alledaags gedrag laat zien.

Na het consult

Krijgt u een behandelplan via de mail thuisgestuurd.
Met daarin duidelijke uitleg van wat er met u besproken is, zoals:
• Indien nodig aanpassing aan; voeding, sociale contacten, huisvesting, training, opvoeding enz.
• Indien nodig inzet van supplementen, daarbij behorende dosering, hoe in te geven
• Welke behandelmethodes worden toegepast, afgestemd op het dier
• Tijdsduur van behandelplan
• Vervolgconsult