Wat kun je verwachten

We beginnen het consult met een uitvoerig anamnese gesprek. Hierbij worden alle elementen doorgenomen die mogelijk een rol spelen bij het ontstaan van de problemen. Dit wordt gevolgd door een fysiek en/of energetisch onderzoek. Vervolgens wordt het dier getest, waaruit een behandelplan naar voren komt.
Bij het ontstaan van het behandelplan maak ik samen met het dier een keuze uit de diverse natuurlijke behandelmethodes. Waardoor het behandelplan op het dier persoonlijk wordt afgestemd. Daarbij moet u rekening houden dat we bij de eerste afspraak 1 tot 1½ uur bezig zijn.

Tijdens het consult komen de volgende onderwerpen aan bod

• Geschiedenis en levensloop van het dier • Huidige klacht/probleem • Ziektegeschiedenis: denk daarbij aan eerdere behandelingen en medicatie, ook die geen direct verband hebben met de huidig klacht • Karakter en het gedrag van het dier • Voeding, eet- en drinkgewoontes van het dier • Leefomstandigheden en verzorging • Fysiek en/of energetisch onderzoek • Observatie van het dier tijdens anamnese, interactie met eigenaar

Waar vindt het consult plaats

Het consult zal bij u thuis plaats vinden. In de eigen omgeving van het dier, daar waar het dier zijn alledaags gedrag laat zien.

Na het consult

Krijgt u een behandelplan via de mail thuisgestuurd.
Met daarin duidelijke uitleg wat er van u verwacht wordt, zoals:
• Indien nodig aanpassing aan; voeding, sociale contacten, huisvesting, training, opvoeding enz.
• Indien nodig inzet van supplementen, daarbij behorende dosering, hoe in te geven
• Welke behandelmethodes worden toegepast, afgestemd op het dier
• Tijdsduur van behandelplan
• Vervolgconsult